Tafsir Al-Qur’an (46 files)

Berisi rekaman audio tentang kajian tafsir Al-Qur’an disusun berdasarkan urutan Surat, Kajian Ulumul Qur’an, Tahsin dan Tahfidz Qur’an, Adab berinteraksi terhadap Al-Qur’an, dll

Tsaqofah Islamiyah (177 files,3 BARU!!!)

Berisi rekaman audio tentang wawasan ke-Islaman, seputar kajian fiqh, pengetahuan hadits, adab mencari ilmu dan keutamaan mempelajari ilmu, masalah zakat dan infaq, keakhwatan, dll

Sirah Nabi & Sahabat (45 files)

Berisi rekaman audio tentang sejarah Rasululullah SAW dan para Sahabat, kondisi Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sejarah sepeninggal Rasulullah SAW, dll

Aqidah dan Akhlak (89 files, 4 BARU!!!)

Berisi rekaman audio tentang kajian aqidah dan akhlak Islam, hakikat tauhid, hakikat keimanan dan konsekuensinya, akhlak sesama muslim, pergaulan dalam Islam, dll

Dakwah (64 files)

Berisi rekaman audio tentang kajian da’wah Islam, manhaj da’wah, hakikat da’wah dan keutamaannya, da’wah di era kontemporer, korelasi da’wah dan politik, dll.

Tazkiyatun Nafs (102 files)

Berisi rekaman audio kajian penyucian jiwa, memurnikan tauhid dan keimanan,  niat dan keikhlasan, berbenah dan bertaubat, meningkatkan taqarrub kepada Allah SWT, dll

Materi Tarbiyah dan Dakwah (106 files)

Berisi presentasi PowerPoint tentang materi tarbiyah, keutamaan tarbiyah dan da’wah, kajian pemikiran Islam, pilar-pilar kebangkitan Islam, permasalahan kontemporer, dll

Pelatihan/Training (353 files)

Berisi presentasi Powerpoint tentang materi pelatihan dan seminar  kepemimpinan, bisnis, pengorganisasian massa, motivasi dan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, dll“Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya ada pahala yang sama dengan pahala orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi sedikitpun juga dari pahala-pahala mereka.” (HR Muslim)Kajian Terpilih